1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  2  章


ni

men

yao

cheng

ni

men

de

di

xiong

wei

a

mijiu

shi

wo

min

de

yi

si


cheng

ni

men
1

de

jie

mei

wei

lu

ha

majiu

shi

meng

lian

min

de

yi

si


ni

men

yao

yu

ni

men

de

mu

qin

da

da

zheng

bianyin

wei

ta

bu

shi

wo

de

qi

zi

2

wo

ye

bu

shi

ta

de

zhang

fu


jiao

ta

chu

diao

lian

shang

de

yin

xiang


he

xiong

jian

de

yin

tai


mian

de

wo

bo

ta

de

yi

fu


shi

ta

chi

ti

yu

cai

sheng

de

shi

hou

yi

yang


shi

ta

ru
3 使 使

kuang

ye


ru

gan

han

zhi

di


yin

ke

er

si


wo

bi

bu

lian

min

ta

de

er

nv


yin

wei

ta

men

shi

cong

yin

luan

er

sheng

de

4

ta

men

de

mu

qin

xing

le

yin

luan


huai

ta

men

de

mu

zuo

le

ke

xiu

chi

de

shi


yin

wei
5 怀

ta

shuo


wo

yao

sui

cong

suo

ai

de


wo

de

bing


shui


yang

mao


ma


you


jiu

dou

shi

ta

men

gei

de


yin

ci


wo

bi

yong

jing

ji

du

sai

ta

de

dao


zhu

qiang

dang

zhu

ta


shi

ta

zhao

bu

zhao
6 使

lu


ta

bi

zhui

sui

suo

ai

de


que

zhui

bu

shang


ta

bi

xun

zhao

ta

men


que

xun

bu

jian

7

bian

shuo


wo

yao

gui

hui

qian

fu


yin

wo

na

shi

de

guang

jing

bi

ru

jin

hai

hao

便

ta

bu

zhi

dao

shi

wo

gei

ta

wu

gu

xin

jiu


he

you


you

jia

zeng

ta

de

jin

yin


ta
8

que

yi

ci

gong

feng


huo

zuo

zhi

zao


ba

li


yin

ci

dao

le

shou

ge

de

ri

zi


chu

jiu

de

shi

hou


wo

bi

jiang

wo

de

wu

gu

xin

jiu
9

shou

hui


ye

bi

jiang

ta

ying

dang

zhe

ti

de

yang

mao

he

ma


duo

hui

lai


ru

jin

wo

bi

zai

ta

suo

ai

de

yan

qian


xian

lu

ta

de

chou

tai


bi

wu

ren

neng

jiu

ta
10

tuo

li

wo

de

shou


wo

ye

bi

shi

ta

de

yan

le


jie

qi


yue

shuo


an

xi

ri


bing

ta

de

yi

qie

da
11 使

hui


dou

zhi

xi

le


wo

ye

bi

hui

huai

ta

de

pu

tao

shu

he

wu

hua

guo

shu


jiu

shi

ta

shuo


zhe

shi

wo

suo
12

ai

de

gei

wo

wei

shang

ci

de


wo

bi

shi

zhe

xie

shu

bian

wei

huang

lin


wei

tian

ye

de

zou
使

shou

suo

chi


wo

bi

zhui

tao

ta

su

ri

gei

zhu

ba

li

shao

xiang

de

zui


na

shi

ta

pei

dai

er

huan


he
13

bie

yang

zhuang

shi


sui

cong

ta

suo

ai

de


que

wang

ji

wo

ri


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de


hou

lai

wo

bi

quan

dao

ta


ling

ta

dao

kuang

ye


dui

ta

shuo

an

wei

de

hua

14

ta

cong

na

li

chu

lai


wo

bi

ci

ta

pu

tao

yuan


you

ci

ta

ya

ge

gu

zuo

wei

zhi

wang
15

de

men


ta

bi

zai

na

li

ying

shenghuo

zuo

ge

changyu

you

nian

de

ri

zi

yi

yang


yu

cong

ai

ji

di

shang

lai

de

shi

hou

xiang

tong


ye

he

hua

shuo


na

ri

ni

bi

cheng

hu

wo

yi

shijiu

shi

wo

fu

de

yi

si


bu
16

zai

cheng

hu

wo

ba

lijiu

shi

wo

zhu

de

yi

si


yin

wei

wo

bi

cong

wo

min

de

kou

zhong

chu

diao

zhu

ba

li

de

ming

hao


zhe

ming

hao

bu

zai

ti
17

qi


dang

na

ri

wo

bi

wei

wo

de

min


yu

tian

ye

de

zou

shou


he

kong

zhong

de

fei

niao


bing
18

di

shang

de

kun

chong

li

yue


you

bi

zai

guo

zhong

zhe

duan

gong

dao


zhi

xi

zheng

zhan


shi

ta
使

men

an

ran

tang

wo


wo

bi

pin

ni

yong

yuan

gui

wo

wei

qi


yi

ren

yi


gong

ping


ci

ai


lian

min

pin

ni
19

gui

wo


ye

yi

cheng

shi

pin

ni

gui

wo


ni

jiu

bi

ren

shi

wo

ye

he

hua

20

ye

he

hua

shuo


na

ri

wo

bi

ying

yun


wo

bi

ying

yun

tian


tian

bi

ying

yun

di

21

di

bi

ying

yun

wu

gu


xin

jiu


he

you


zhe

xie

bi

ying

yun

ye

si

lie

minye
22

si

lie

jiu

shi


shen

zai

zhong

de

yi

si

 

wo

bi

jiang

ta

zhong

zai

zhe

di


su

bu

meng

lian

min

de


wo

bi

lian

min


ben

fei

wo

min
23

de


wo

bi

dui

ta

shuo


ni

shi

wo

de

min


ta

bi

shuo


ni

shi

wo

de


shen