1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  3  章


ye

he

hua

dui

wo

shuo


ni

zai

qu

ai

yi

ge

yin

fu


jiu

shi

ta

qing

ren

suo

ai

de

1

hao

xiang

yi

se

lie

ren


sui

ran

pian

xiang

bie

shen


xi

ai

pu

tao

bing


ye

he

hua

hai

shi

ai

ta

men


wo

bian

yong

yin

zi

shi

wu

she

ke

lei


da

mai

yi

he

mei

er

ban


mai

ta

gui

wo

2 便

wo

dui

ta

shuo


ni

dang

duo

ri

wei

wo

du

ju


bu

ke

xing

yin


bu

ke

gui

bie

ren

wei
3

qi


wo

xiang

ni

ye

bi

zhe

yang


yi

se

lie

ren

ye

bi

duo

ri

du

ju


wu

jun

wang


wu

shou

ling


wu

ji

si


wu

zhu
4

xiang


wu

yi

fu

de


wu

jia

zhong

de

shen

xiang


hou

lai

yi

se

lie

ren

bi

gui

huihuo

zuo

hui

xin

zhuan

yi


xun

qiu

ta

men

de


shen
5  

ye

he

hua


he

ta

men

de

wang

da

wei


zai

mo

hou

de

ri

zi


bi

yi

jing

wei

de

xin

gui

xiang

ye

he

hua


ling

shou

ta

de

en

hui