1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  4  章


yi

se

lie

ren

na


ni

men

dang

ting

ye

he

hua

de

hua


ye

he

hua

yu

zhe

di

de

ju

min
1

zheng

bian


yin

zhe

di

shang

wu

cheng

shi


wu

liang

shan


wu

ren

ren

shi


shen

 

dan

qi

jia

shi


bu

jian

qian

yan


sha

hai


tou

dao


jian

yin


xing

qiang

bao


sha

ren
2

liu

xue

jie

lian

bu

duan


yin

ci


zhe

di

bei

ai


qi

shang

de

min


tian

ye

de

shou


kong

zhong

de

niao


bi

dou
3

shuai

wei


hai

zhong

de

yu

ye

bi

xiao

mie


ran

er

ren

dou

bu

bi

zheng

bian


ye

bu

bi

zhi

ze


yin

wei

zhe

min

yu

kang

ju

ji

si

de
4

ren

yi

yang


ni

zhe

ji

si


bi

ri

jian

die

daoxian

zhi

ye

bi

ye

jian

yu

ni

yi

tong

die

dao

5

wo

bi

mie

jue

ni

de

mu

qin


wo

de

min

yin

wu

zhi

shi

er

mie

wang


ni

qi

diao

zhi

shi


wo

ye

bi

qi

diao

ni


shi
6 使

ni

bu

zai

gei

wo

zuo

ji

si


ni

ji

wang

le

ni


shen

de

lu

fa


wo

ye

bi

wang

ji
 

ni

de

er

nv


ji

si

yue

fa

zeng

duo


jiu

yue

fa

de

zui

wo


wo

bi

shi

ta

men

de

rong

yao

bian

wei

xiu
7 使 耀

ru


ta

men

chi

wo

min

de

shu

zui

ji


man

xin

yuan

yi

wo

min

fan

zui

8

jiang

lai

min

ru

he


ji

si

ye

bi

ru

he


wo

bi

yin

ta

men

suo

xing

de

cheng

fa

ta

men
9


zhao

ta

men

suo

zuo

de

bao

ying

ta

men


ta

men

chi


que

bu

de

bao


xing

yin


er

bu

de

li

hou


yin

wei

ta

men

li

qi

ye
10

he

hua


bu

zun

ta

de

ming


jian

yin

he

jiu


bing

xin

jiu


duo

qu

ren

de

xin

11

wo

de

min

qiu

wen

mu

ou


yi

wei

mu

zhang

neng

zhi

shi

ta

men


yin

wei

ta

men

de

yin

xin
12

shi

ta

men

shi

mi


ta

men

jiu

xing

yin

li

qi


shen


bu

shou

yue

shu

使  

zai

ge

shan

ding


ge

gao

gang

de

xiang

shu


yang

shu


li

shu

zhi

xia


xian

ji

shao

xiang

13

yin

wei

shu

ying

mei

hao


suo

yi

ni

men

de

nv

er

yin

luan


ni

men

de

xin

fu


huo

zuo

er

fu

xia

tong


xing

yin


ni

men

de

nv

er

yin

luan


ni

men

de

xin

fu

xing

yin


wo

que

bu

cheng

fa

ta

men


yin
14

wei

ni

men

zi

ji

li

qun

yu

chang

ji

tong

ju


yu

ji

nv

yi

tong

xian

ji


zhe

wu

zhi

de

min


bi

zhi

qing

dao


yi

se

lie

a


ni

sui

ran

xing

yin


you

da

que

bu

ke

fan

zui


bu

yao

wang

ji

jia

qu
15


bu

yao

shang

dao

bo

ya

wen


ye

bu

yao

zhi

zhe

yong

sheng

de

ye

he

hua

qi

shi


yi

se

lie

jue

qiang


you

ru

jue

qiang

de

mu

niu


xian

zai

ye

he

hua

yao

fang

ta

men


ru
16

tong

fang

yang

gao

zai

kuan

kuo

zhi

di


yi

fa

lian

qin

jin

ou

xiang


ren

ping

ta

ba

17

ta

men

suo

he

de

yi

jing

fa

suan


ta

men

shi

chang

xing

yin


ta

men

de

guan

zhang

zui

ai

xiu
18

chi

de

shi


feng

ba

ta

men

guo

zai

chi

bang

li


ta

men

yin

suo

xian

de

ji

bi

zhi

meng

xiu

19